Apakah Keunikan Gerakan Reformed Injili?

Gerakan Reformed Iniili berbeda dengan gereja dan denominasi Reformed Injili. Gerakan Reformed Injili boleh menjadi dorongan bagi setiap denominasi dan boleh menjadi milik bagi setiap gereja yang bukan Reformed, sehingga gereja-gereja dibangunkan dan diarahkan kepada teologi yang benar dan semangat Injili yang benar. Namun Gerakan Reformed Injili tidak meniadakan kemungkinan hamba-hamba Tuhan yang berteologi Reformed lnjili boleh mendirikan gereja Reformed Injili sebagai salah satu wadah dalam Kerajaan Tuhan, yang mendampingi gereja-gereja lain untuk melaksanakan tugasnya sebagai tubuh Kristus.

 


Diambil dari buklet yang berjudul “Gerakan Reformed Injili—Apa? & Mengapa?” oleh Stephen Tong, yang diterbitkan tahun 1999 dalam rangka Dasawarsa Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII) oleh Penerbit Momentum.