Persekutuan Doa

Persekutuan Doa diadakan setiap Kamis jam 7:30 am diadakan di PazNaz di Room 248 sebagai primary location. Untuk secondary location, kita memakai Room 148.